Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mehmet Akif Biyografisi Yazmak

Üniversitemiz Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği ve moderatörlüğünü Merkez müdürü Prof. Dr. Zafer GÖLEN’in yaptığı Mehmet Akif Biyografisi Yazmak başlıklı programa, üniversitemiz tarih bölümü doktora öğrencilerinden tez konusu Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) olan Zuhal KONDU konuşmacı olarak katılmıştır. Programda,  tez konusuna nasıl karar verildiği, tez yazma aşaması öncesi ve yazım sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaşıldığı, bundan sonraki süreçte tezde nasıl ilerlenmesinin planlandığı üzerinde duruldu. Tez konusunu belirleme aşamasında Ulusal Tez Merkezinde taramalar yapılarak Mehmet Akif Ersoy ile ilgili hiçbir biyografi çalışmasının yapılmamış olmasından dolayı, yazılacak bu tezin alanında bir ilk olacağına dikkat çekilmiştir. Yazım sürecinde farklı kaynakların çok fazla bilgi kirliliğine sebebiyet vermesinin yaşattığı zorluklar örnekler verilerek dile getirildi. Taramalarda özellikle güvenilir ve birincil elden kaynaklar olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, TBMM Zabıt Cerideleri, dönemin gazeteleri ve Akif’in yakın arkadaşlarının eserlerinin ele alındığı belirtildi. Yaşanılan zorluklar arasında salgın dönemi yüzünden Akif’in kökenlerinin geldiği ve yaşadığı coğrafyaya gidilip görülemediği; hala oralarda yaşayan akrabalarıyla bir görüşme yapılamadığı da ifade edildi. Ayrıca milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bilinmeyen yönleri, şahsiyeti ve ahlakî yapısı örneklerle vurgulandı. Gençlerin Akif’i anlayıp, yaşatabilmesi için, eserlerini okumaları gerektiğinden bahsedildi. Daha sonra gelen sorular cevaplandırılarak program sonlandırıldı.

Görseller