Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi

“10 Kıta 1 Vatan, İlelebet İstiklâl” Söyleşileri Başladı

İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı olan 2021’in “İstiklâl Marşı Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “10 Kıta 1 Vatan, İlelebet İstiklâl” başlıklı söyleşi dizisinin ilki 18 Şubat 2021 tarihinde yapıldı.

Moderatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Canan Olpak Koç’un yaptığı söyleşide MAKÜ İlahiyat Fakültesi İslami Türk Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörün İstiklâl Marşı yılı ve söyleşi programına dair açıklamalarının yer aldığı giriş konuşmasının ardından, konuşmacı tarafından “Sebilürreşad ve Âkif” başlığının seçilme sebepleri dile getirildi. Devirlerinin fikrî, siyasî ve toplumsal özelliklerinin birer şahidi durumunda olan dergi ve gazete koleksiyonlarının önemi vurgulandı. Bu bağlamda 1908’de Ebu’l-ulâ Zeynelâbidîn ve H. Eşref Edip tarafından Sıratımüstakim adıyla kurulup 1912’den itibaren Sebilürreşad ismiyle yayınına devam eden haftalık mecmua konusu ele alındı. Desteği, devamlılığı ve yazılarının zenginliği dolayısıyla zamanla Mehmet Âkif’le birlikte anılagelen Sebilürreşad ve döneminin yayıncılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Dönemin kritik siyasî-toplumsal hadiselerine dair hatırlatmalar yapıldı. Ardından Sebilürreşad’ın genel özelliklerine, önemli tarihlerine ve müessislerine değinildi. Sebilürreşad’da yazıları yayınlanan mühim isimler ve kalem oynattıkları bahisler konuşuldu.

Sebilürreşad’ın ser-muharriri (başyazar) olan Mehmed Âkif’in dergideki çalışmaları açıklandı. Buna göre Mehmed Âkif’in daha sonra Safahat’ını oluşturacak şiirlerinin yayınladığı “Safahât-ı Hayattan” başlıklı bölümden, “Musâhabe-i Edebiyye”lerinden ve Ferîd Vecdî ile Muhammed Abduh’tan yaptığı tercümelerle Sebilürreşad’da yer aldığı, ayrıca derginin Tefsîr köşesinde hem Abduh’un tefsirinden yaptığı tercümelerin hem de şahsî tefsir yazılarının bulunduğu bilgisi verildi. Diğer yandan, Âkif’in Kurtuluş Savaşı döneminde Balıkesir ve Kastamonu’da verdiği vaazlar hatırlatıldı. Millî Mücadele esnasında halkı güçlendiren bu heyecanlı konuşmalarının Sebilürreşad’da ve diğer bazı matbuatta kayıt altına alınarak yurdun her bir köşesine dağıtıldığı anlatıldı. Diğer yandan Sebilürreşad’ın savunduğu fikirler ve yayın hayatı boyunca bahsetmekten vazgeçmediği ümmet bilinci, Müslüman kadının toplumdaki yeri, İslâm medeniyetinin ahvâli gibi belli başlı bazı meseleler aktarıldı. Hem ilmî hem de siyâsî bir hüviyette yayınlarını sürdürmüş olan derginin, dünya Müslümanlarının haberleşmesine katkısı vurgulandı. Ayrıca 2012 yılından beri devam eden ve proje yürütücülüğünü M. Ertuğrul Düzdağ’ın yaptığı Sıratımüstakim ve Sebilürreşad’ın latin harfleriyle neşri faaliyetinden söz edildi. Son olarak dinleyicilerden gelen soruların cevaplanmasıyla söyleşi tamamlandı.

Görseller